Norwegian Fjords Holiday AS lanserer no Almestranda Fjordhytter, eit unikt fritidsbustadprosjekt på Sunnmøre, der dei skal føre opp moderne nøkkelferdige fritidsbustader.

Ordførar Bernt Brandal i Hareid Kommune uttalar: «Vi ser fram til etableringa av feriesenteret på Almestranda, og vi er sikre på at dette vil bidra til både auka busetjingstrivsel for innbyggjarane og positive næringsmessige ringverknader i kommunen.»

Les kva prosjektleiar Julie Sundgot Andersen i Vekst i Hareid seier om Sunnmøres mest attraktive fjordhytter.

Meld deg på vårt nyheitsbrev

Hald deg oppdatert om Sunnmøres mest spennande fjordhytteprosjekt og meld deg på eit eller fleire av våre nyhetsbrev.

Last ned prospektet.

Vi sender ikkje ut søppelpost. Les vår personvernerklæring for meir informasjon.